Vårtor

Skär ner så mycket som möjligt av vårtan och behandlar , vidare efterbehandling.